Curso & Trabajo El portal para preparar tu futuro
Acceso centros 902 887 519

Curso&Trabajo

Busca entre 12.754 masters en más de 64 categorías

Nanotecnologia i ciència de materials Detalles del curso Master oficial Bellaterra Duración: 1 Año Inicio: Octubre Anàlisi, reformulació i generació de noves aplicacions són les tres capacitats que promet desenvolupar aquest màster en els seus alumnes. Per aquest motiu, compta amb una àmplia col·laboració institucional: ICMAB, ICN2, IMB-CNM. Té 1 any de durada i s'estudia en horari de tardes i en anglès principalment. Beca: Consulteu les beques pròpies de la UAB i les generals aplicables a estudis...

+ info sobre el master

Nanotecnología y ciencia de materiales Detalles del curso Master oficial Bellaterra Duración: 1 Año Inicio: Octubre Análisis, reformulación y generación de nuevas aplicaciones son las tres capacidades que promete desarrollar este máster en sus alumnos. Para ello cuenta con una amplia colaboración institucional: ICMAB, ICN2, IMB-CNM. Tiene 1 año de duración impartido en horario de tardes y en inglés principalmente. Beca: Consulta las becas propias de la UAB y las generales aplicables a estudios de posgrado oficial:...

+ info sobre el master

Física d'altes energies, astrofísica i cosmologia Detalles del curso Master oficial Bellaterra Duración: 1 Año Inicio: Octubre Màster oficial amb dues especialitats: física d'altes energies i astrofísica i cosmologia, adreçat a graduats i llicenciats en física o astronomia. També està obert a titulats en matemàtiques, enginyeria, química i titulacions afins a la branca de les ciències. Beca: Consulteu les beques pròpies de la UAB i les generals aplicables a estudis oficials de posgrau: Fundació Catalunya-La Pedrera, entre...

+ info sobre el master

Física de altas energías, astrofísica y cosmología Detalles del curso Master oficial Bellaterra Duración: 1 Año Inicio: Octubre Máster oficial con dos especialidades: Física de altas energías y Astrofísica y cosmología, dirigido a graduados y licenciados en física o astronomía. También está abierto a titulados en matemáticas, ingeniería, química y titulaciones afines de la rama de conocimiento de ciencias. Beca: Consulta las becas propias de la UAB y las generales aplicables a estudios de posgrado oficial: Fundación...

+ info sobre el master